ΣΧΟΛΕΣ

Αθλητικός σύλλογος Πολυνίκης

Ο αθλητικός σύλλογος Πολυνίκης είναι αναγνωρισμένος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Ειδική αθλητική αναγνώριση), ο εκπαιδευτής του είναι αναγνωρισμένος από την Ελληνική ομοσπονδία Γουσού Κούνγκ Φου και κάτοχος μαύρης ζώνης.

Εικόνα σχολής