ΣΧΟΛΕΣ

Ακαδημία τεχνών αυτοάμυνας Yin Yang

Η Ακαδημία τεχνών αυτοάμυνας Yin Yang έχει προπονητή τον Sifu Αγραφιώτη Δημήτρη ο οποίος είναι αναγνωρισμένος εκπαιδευτής από την Ελληνική ομοσπονδία Γουσού Κούνγκ Φου και κάτοχος μαύρης ζώνης. Η Ακαδημία τεχνών αυτοάμυνας με Sifu τον Δημήτρη Αγραφιώτη βρίσκεται στην οδό Μικρασιατών 47 Α στον Βόλο. Ο Sifu Δημήτρης Αγραφιώτης κατέχει δίπλωμα προπονητή της ομοσπονδίας E.Ο.Π.Τ Γ κατηγορίας.

Εικόνα σχολής