ΣΧΟΛΕΣ

Αθλητικός Όμιλος Δυναμικής Αυτοάμυνας Κορωπίου

Ο αθλητικός όμιλος δυναμικής αυτοάμυνας Κορωπίου είναι αναγνωρισμένος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Ειδική αθλητική αναγνώριση), επίσης είναι αναγνωρισμένος από την Ελληνική ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου, ο προπονητής του είναι αναγνωρισμένος προπονητής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέσω της σχολής προπονητών 2014 της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ & της Γ.Γ.Α, όλοι οι αθλητές του έχουν δελτίο αθλητή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γουσού Κούνγκ Φου και τα πτυχία που παίρνουν είναι αναγνωρισμένα.

Εικόνα σχολής