ΣΧΟΛΕΣ

Αθλητικός σύλλογος Κινέζικων Πολεμικών Τεχνών Δευκαλίων

Ο αθλητικός σύλλογος Κινέζικων πολεμικών τεχνών Δευκαλίων είναι αναγνωρισμένος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ( Ειδική αθλητική αναγνώριση ), επίσης είναι αναγνωρισμένος από την Ελληνική ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου, ο προπονητής του είναι αναγνωρισμένος προπονητής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέσω της σχολής προπονητών 2014 της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ & της Γ.Γ.Α, όλοι οι αθλητές του έχουν δελτίο αθλητή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γουσού Κούνγκ Φου και τα πτυχία που παίρνουν είναι αναγνωρισμένα.

Εικόνα σχολής
Προπονητής
Σπύρος Οικονόμου
Διεύθυνση
Σύντομα σε νέα διεύθυνση